RODO

Szanowni Klienci, korzystający z naszych usług –

 

– na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz.UE1 119 s.1) zwanego dalej: RODO.

Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Państwa Administratorem Danych Osobowych jest:

Stowarzyszenie Klub Sportowy Football Project z siedzibą w Suszcu.

 

 • Dane osobowe Klienta (zawodników oraz ich rodziców/opiekunów) są przetwarzane przez Administratora w celu:

 

 1. Ubezpieczenia zawodnika.
 2. Zgłoszenia zawodnika do PZPN, by mógł uczestniczyć w rozgrywkach, meczach itp.
 3. Uczestniczenia zawodnika w orgaznizowanych przez klub obozach sportowych, turniejach, sparingach, piknikach itp.
 4. Przeprowadzenia badań przez uprawnionego do tego lekarza, które warunkują udział zawodnika w treningach piłkarskich i pozostałych zajęciach organizowanych przez klub.
 5. Utrzymywania stałego kontaktu trenerów z rodzicami/opiekunami zawodników klubu, odnośnie przeprowadzanych treningów, wyjazdów rozgrywkowych, monitowania postępów wynikających ze szkolenia.

 

 • Odbiorcami danych mogą być:
 1. Firma ubezpieczająca zawodników
 2. Lekarz medycyny sportu
 3. Polski Związek Piłki Nożnej
 4. Inne podmioty, które mogą mieć dostęp do danych tylko i wyłącznie za naszą zgodą i na nasze zlecenie.

 

 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 • Wniosek sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych można pobrać u trenera poszczególnych grup wiekowych, po uprzednim zgłoszeniu takiego sprzeciwu u osoby administrującej danymi w Stowarzyszeniu KS Football Project – nr.tel.: 882946975 lub 882947035.