Strefa Rodzica

Pliki Do Pobrania

Opłata miesięczna oddział SUSZEC; PIASEK

Płatność prosimy uiszczać do 10-ego dnia każdego m–ca na poniższy nr konta:

Stowarzyszenie Klub Sportowy Football Project
ul. Baranowicka 20; 43-267 Suszec
78203000451110000004087930

W tytule płatności prosimy wpisać:

Imię i nazwisko dziecka; oddział; płatność za zajęcia sportowe w m-cu …… (np. 06.2018r.), wg Deklaracji podpisanej w dniu:……. (np. 02.04.2016r.).

Witamy wszystkich rodziców. Na tej podstronie, znajdziecie Państwo wszelką dokumentację oraz pliki, które są niezbędne, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo dziecku, które oddajecie w nasze ręce. Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzono.